Jarní setkání členů SPSN 2023

Společnost pro studium nábojů, z.s. uskuteční jarní setkání a burzu ve Vílanci u Jihlavy ve dnech 28. – 29.4. 2023. Elektronické přihlášky bude možné zadávat od 1.2.2023 v sekci SRAZY
Vzhledem k rostoucím cenám energií a všeho ostatního, bylo zdraženo i ubytování a provozovatel nás na to s předstihem upozornil. Pro přihlášení hostů a samotnou akci platí stejná pravidla jako v minulosti.
Sobotní burza začne v 8:30 hod. v sále Mlýnhotelu.

Roman Straka