SETKÁNÍ ČLENŮ SPOLEČNOSTI PRO STUDIUM NÁBOJŮ ČESKÁ REPUBLIKA

Ve dnech 13. a 14. září, se konalo setkání členů Společnosti pro studium nábojů ČR. Akce se konala standardně v prostorách rekreačního střediska pod Dubovou skálou ve Štokách na havlíčkobrodecku.
V pátek se začali sjíždět členové a probíhala diskuze. Na poslední chvíli, odřekl pan Ing. Svachouček svou přednášku o nábojích své konstrukce, na kterou se členové SPSN těšili. Bylo možné naskenovat náboje z vlastních sbírek na stránky www.naboje.org a nafotit zajímavé exempláře do časopisu SPSN. Někteří členové již využili možnosti zaplatit členské příspěvky na rok 2014.
V sobotu 14.9.2013 proběhla valná hromada, na které se krátce vyhodnotila práce výkonného výboru SPSN, kterému končil mandát. Došlo k volbě nového výkonného výboru n a další dva roky a ten členové odsouhlasili ve stejném složení.
Prezident: Ing. Vladislav Badalík
Viceprezident: JUDr. Jaroslav Bubák
Finanční hospodář: Roman Straka
Člen vv: Ing. Vlastimil Čep
Člen vv: Mgr. Jiří Suchánek
Člen vv: Jiří Hrála
Člen vv: Zdeněk Horák
Revizní komise: Zdeněk Zapp, Petr Jičínský, Petr Toms.

Dále jako hlavní bod setkání následovala burza SPSN.
Víkendové akce se zúčastnilo 109 členů Společnosti pro studium nábojů ČR a 51 hostů.
Z toho byla zahraniční účast ze Slovenska, Německa, Rakouska a USA.