Setkání Společnosti pro studium nábojů – jaro 2014

V pátek 23.5.2014 začalo setkání Společnosti pro studium nábojů ve Štokách.
Jak mile se členové začali sjíždět, probíhala průběžně akreditace a ve večerních hodinách byla pro členy SPSN připravena přednáška o nálezech munice ve vojenském prostoru Brdy. Presentace, kterou si připravil člen SPSN pan ing. Petr Ježek byla velice odborně zpracovaná a zdokumentovala vše co za zbraně a náboje se používaly v dané oblasti. Po téměř dvouhodinové přednášce následovala diskuze na volné téma.
V sobotu proběhla burza, které se zúčastnilo celkem 106 členů SPSN a 44 hostů.
Ze zahraničí přijeli kolegové z několika zemí. Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Belgie a USA.
ROST